საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები 2010: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
განსხვავებული წესი მოქმედებთა [[თბილისი|თბილისში]], სადაც განისაღვრა 25 მაჟორიტარული და 25 პროპორციული მანდატი. იქმნებოდა 25 ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქი, საარჩევნო ოლქში არჩეულად ითვლებოდა ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებდა სხვებზე მეტ ხმას. ამასთანავე, 25 პროპორციული მანდატი განაწილდებოდა მხოლოდ იმ საარჩევნო სუბიექტებს შორის, რომლების მიიღებდნენ ხმების არანაკლებ 5%. ამასთან, თბილისის მერის არჩევნები ტარდებოდა პირდაპირი წესით, 30%–იანი ბარიერის პირობებში.
 
ამომარჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო 3 544 770.
 
==საარჩევნო სუბიექტები==