ანდრია სახაროვი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
სახაროვმა შეიმუშავა [[საბჭოთა კავშირი]]ს „ახალი კონსტიტუცია“ - რომელიც მიმართული იყო საბჭოთა კავშირის „გარდაქმნისა“ და მისი განახლებულ საკანონმდებლო ბაზაზე შენარჩუნებისათვის<ref>http://www.yabloko.ru/Themes/History/sakharov_const.html</ref>
 
ამონაწერი ჟურნალ ოგონიოკის„ოგონიოკის“ 1989 წლის #31 გამოცემიდან:
{{ციტატა|სსრკ სახალხო დეპუტატმა აკადემიკოსმა ანდრია დიმიტრის ძე სახაროვმა ჩვენ დაგვიტოვა სსრკ კონსტიტუციის ახალი პროექტი. მასში განხორციელებულია კონფედერაცია, რომელიც სახაროვის აზრით, გაანთავისუფლებს ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივაში ბევრ წუხარებასა და უბედურებას, მათ შორის უკიდურეს გამწვავებულ საერთოეროვნულ კონფლიქტებს. იდეის არსი შემდგომში მდებარეობს: აუცილებელია იმპერიის ძალადობრივი გაერთიანების უარყოფა (თანასწორობის პრინციპთან ერთად), სუვერენიტეტი, ხალხის თვითგამორკვევა, წარდგენილ იქნას თანასწორი უფლებები კავშირებსა და ავტონომიურ რესპუბლიკებში, ავტონომიურ მხარეებსა და ნაციონალურ ოკრუგებში...}}
 
კიდევ ერთი ამონაწერი ჟურნალ „ოგონიოკის“ 1989 წლის #31 გამოცემიდან:
Разъясняя в одном интервью идею конфедерации, А. Д. Сахаров, в частности, сказал: "А начинать надо, повторяю, с полного демонтажа имперской структуры. Только так можно решить национальную проблему в малых империях, которыми, по существу, являются союзные республики - например, Грузия, включающая в свой состав Абхазию, Осетию и другие национальные образования" (Огонек, 1989, № 31).
{{ციტატა|კონფედერაციის ერთ-ერთ იდეას სახაროვი ასე განიხილავს: ხოლო უნდა დავიწყოთ, ვიმეორებ, იმპერიის სტრუქტურის მთლიანი დემონტაჟით. მხოლოდ ასე შეიძლება მოგვარდეს ეროვნული პრობლემები მცირე იმპერიებში, რომელიც, არსებითად, წარმოადგენენ კავშირის რესპუბლიკებს - მაგალითად, საქართველო, რომელიც შეიცავს აფხაზეთს, ოსეთსა და სხვა ეროვნულ წამონაქმნებს...}}
 
 
სახაროვი, როგორც ჩანს, საბჭოთა იმპერიის მხოლოდ ხელახალი თარგით აწყობისათვის იბრძოდა და არა მისი სრული დემონტაჟისათვის - და ამდენად, ქართველი ხალხის მისწრაფება სრული დამოუკიდებლობისათვის მის უარყოფით რეაქციას იწვევდა.
 
 
А.Сахаров отмечал "национальную проблему в малых империях, которыми по существу являются республики - например, Грузия, включающая в свой состав Абхазию, Осетию и другие национальные образования" ("Огонек", 1989, N 31, стр.26).