ლანდშაფტების ეკოლოგია: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
(ახალი გვერდი: '''ლანდშაფტური ეკოლოგია''' - ეკოლოგიისა და გეოგრაფიის დისცილინ...)
 
'''ლანდშაფტური ეკოლოგია''' - [[ეკოლოგია|ეკოლოგიისა]] და [[გეოგრაფია|გეოგრაფიის]] დისცილინა, რომელიც შეისწავლის სივრცით მრავალფეროვნებას და ლანდშაფტების ელემენტებს.
ლანდშფტურ ეკოლოგიას როგორც წესი საქმე აქვს გამოყენებით და სრულ პრობლემებთან. კვლევის ობიექტი არის ლოკალური, რეგიონალური, ზონალური და გლობალური ეკოსისტემები. ფუნქიონალური ლანდშაფტური ეკოლოგია აღწერს ეკოსისტემებს არაპირდაპირი ბუნებრივი და ბალანსური მოდელებით - რადიაციურით, პროდუქციურით და წყალცვლითით.
 
* ''ფუნქიონალური ლანდშაფტური ეკოლოგია'' აღწერს ეკოსისტემებს არაპირდაპირი ბუნებრივი და ბალანსური მოდელებით - რადიაციურით, პროდუქციურით და წყალცვლითით.
ქოროლოგიური ლანდშაფტური ეკოლოგია აღწერს სხვადასხვა კლასის მორფოგენეტურ და მორფომეტრიულ სივრცითი სტრუქტურის ეკოსისტემებს, რომლებიც განლაგებული არიან სხვადასხვა იერარქიულ დონეებზე.
 
* ''ქოროლოგიური ლანდშაფტური ეკოლოგია'' აღწერს სხვადასხვა კლასის მორფოგენეტურ და მორფომეტრიულ სივრცითი სტრუქტურის ეკოსისტემებს, რომლებიც განლაგებული არიან სხვადასხვა იერარქიულ დონეებზე.
დინამიური ლანდშაფტური ეკოლოგია შეიცავს რთული ეკოსისტემის სპეციფიურ დინამიურ მოდელს.
 
გამოყენებითი* ''დინამიური ლანდშაფტური ეკოლოგია'' შეიცავს ეკოლოგიურირთული მონიტორინგისეკოსისტემის პრობლემატიკას.სპეციფიურ დინამიურ მოდელს.
 
ტერმინი* ''გამოყენებითი ლანდშაფტური ეკოლოგია'' შემოგვთავაზაშეიცავს გერმანელმაეკოლოგიური გეოგრაფმამონიტორინგის კარლპრობლემატიკას. ტროლმა 1939 წელს.
 
ტერმინი ლანდშაფტური ეკოლოგია შემოგვთავაზა გერმანელმა გეოგრაფმა [[კარლ ტროლი|კარლ ტროლმა]] [[1939]] წელს.
იგი ამუშავებდა ტერმინლოგიასა და ლანდშაფტური ეკოლოგიის სხვადასხვა ცნებებებს.
ლანდშფტური ეკოლოგია არის ბუნებრივ-ანთროპოგენური სისტემების ეკოლოგია. გააჩნია თავისი საკუთარი სამეცნიერო ტერმინოლოგია.