ილარიონ ქართველი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{ციტატა| სიყრმით შენითგან ღირსო, იწყე აღმოსლვად ხარისხთა სათნოებისათა, და სოფლისა დამტევებელმან არად შერაცხენ სიმდიდრენი მისნი, რომელი აღყუავდი სახლსა შინა ღმრთისასა მსგავსად ფინიკთასა, ილარიონ სამ-გზის სანატრელო, ვინა ყოველნი ერნი ქართველთანი პატივით გაქებთ, ვითარცა მამასა და მეოხსა ჩუენსა.}}
==ლიტერატურა==
*''დოლაქიძე მ.'', ქსე, ტ. 5, გვ. 105, თბ., 1980
 
*„ქართველ წმიდანთა ცხოვრებანი“, თბილისი, 2004 წ.
 
[[კატეგორია:ქართველები]]