მომხმარებლის წვლილი

5 იანვარი 2013

26 დეკემბერი 2012

24 ივნისი 2011

4 აგვისტო 2009

3 აგვისტო 2009

4 ივლისი 2009

24 აპრილი 2009

10 აპრილი 2009

6 ოქტომბერი 2008

9 აგვისტო 2008

8 აგვისტო 2008

17 მარტი 2008

1 იანვარი 2008

31 დეკემბერი 2007

30 დეკემბერი 2007

29 დეკემბერი 2007

28 დეკემბერი 2007