სტატისტიკა

გვერდების სტატისტიკა
სტატია155 110
გვერდები
(ყველა გვერდი ვიკიში, განხილვის გვერდების, გადამისამართებების და მისთ. ჩათვლით)
442 006
ავტვირთული ფაილი14 800
რედაქტირებათა სტატისტიკა
რედაქტირებათა რაოდენობა მას შემდეგ, რაც გაეშვა ვიკიპედია4 213 593
რედაქტირებების საშუალო რაოდენობა ერთ გვერდზე9,53
მომხმარებლთა სტატისტიკა
დარეგისტრირებული მომხმარებლები (წევრების სია)132 889
აქტიური მომხმარებლები (წევრების სია)
(მომხმარებლები, რომლებმაც განახორციელეს ქმედება ბოლო 30 დღის განმავლობაში)
273
ბოტები (წევრების სია)100
ადმინისტრატორები (წევრების სია)4
ინტერფეისის ადმინისტრატორები (წევრების სია)3
ბიუროკრატები (წევრების სია)2
სტიუარდები (წევრების სია)0
ანგარიშის შემქნელები (წევრების სია)0
იმპორტიორები (წევრების სია)0
Transwiki-ს იმპორტიორები (წევრების სია)0
IP-ბლოკირებების გამონაკლისები (წევრების სია)6
რევიზორები (წევრების სია)0
შემმოწმებელი (წევრების სია)35
მომხმარებლების შემმოწმებლები (წევრების სია)0
რეცენზისტები (წევრების სია)0
შემოწმებულები (წევრების სია)3
სანდო მომხმარებლები (წევრების სია)246
დადასტურებული მომხმარებლები (წევრების სია)9
სხვა სტატისტიკა
სიტყვების რაოდენობა ყველა გვერდზე33 483 597