სტატისტიკა

გვერდების სტატისტიკა
სტატია173 710
გვერდები
(ყველა გვერდი ვიკიში, განხილვის გვერდების, გადამისამართებების და მისთ. ჩათვლით)
487 478
ავტვირთული ფაილი15 859
რედაქტირებათა სტატისტიკა
რედაქტირებათა რაოდენობა მას შემდეგ, რაც გაეშვა ვიკიპედია4 673 723
რედაქტირებების საშუალო რაოდენობა ერთ გვერდზე9,59
მომხმარებლთა სტატისტიკა
დარეგისტრირებული მომხმარებლები (წევრების სია)162 083
აქტიური მომხმარებლები (წევრების სია)
(მომხმარებლები, რომლებმაც განახორციელეს ქმედება ბოლო 30 დღის განმავლობაში)
258
ბოტები (წევრების სია)100
ადმინისტრატორები (წევრების სია)6
ინტერფეისის ადმინისტრატორები (წევრების სია)5
ბიუროკრატები (წევრების სია)2
რევიზორები (წევრების სია)0
სტიუარდები (წევრების სია)0
ანგარიშის შემქნელები (წევრების სია)0
იმპორტიორები (წევრების სია)0
Transwiki-ს იმპორტიორები (წევრების სია)0
IP-ბლოკირებების გამონაკლისები (წევრების სია)7
შემმოწმებელი (წევრების სია)27
მომხმარებლების შემმოწმებლები (წევრების სია)0
შემმოწმებლები (წევრების სია)0
შემოწმებულები (წევრების სია)7
სანდო მომხმარებლები (წევრების სია)263
მომხმარებლები, რომლებსაც დაბლოკილი აქვთ IP-ის ინფორმაციის ხელსაწყოზე წვდომა (წევრების სია)0
დადასტურებული მომხმარებლები (წევრების სია)10
სხვა სტატისტიკა
სიტყვების რაოდენობა ყველა გვერდზე40 942 683