სპარსეთის ყურის ომი

მრავალმნიშვნელოვანი

„სპარსეთის ყურის ომი“ შეიძლება ნიშნავდეს: