სომხითი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი სომხითი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • სომხითი — სომხეთის აღმნიშვნელი სახელწოდება
  • სომხითი — სამშვილდისა და ხუნანის საერისთავოების სახელწოდება