სომოსა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სომოსა შეიძლება აღნიშნავდეს:

პიროვნებებს:


პოლიტიკურ ოჯახს: