სლოვაკეთის სახელმწიფო ჰიმნი (სლოვაკ. Nad Tatrou sa blýska — ნათელი ტატრებზე) — სლოვაკეთის სახელმწიფო სიმბოლო დროშასა და გერბთან ერთად. ჰიმნი ოფიციალურად დამტკიცდა 1993 წლის 1 იანვარს. მისი მუსიკა ფოლკლორულია, ტექსტი კი 1848 წელს შექმნა ჯანკო მატუსკამ.

Nad Tatrou sa blýska
ქართ. სლოვაკეთის სახელმწიფო ჰიმნი (ნათელი ტატრებზე)

ჰიმნის პირველი ნაბეჭდი ვერსია
ქვეყანა სლოვაკეთი
ტექსტის ავტორი ჯანკო მატუსკა, 1844
მუსიკის ავტორი ფოლკლორულია
შემოღებულ იქნა 1993 წლის 1 იანვარს
ნათელი ტატრებზე

ტექსტი სლოვაკურად თარგმანი ინგლისურად
Nad Tatrou sa blýska There is lightning over the Tatras
Hromy divo bijú Thunders loudly sound
Zastavme ich, bratia Let us stop them, brothers
Veď sa ony stratia After all they will disappear
Slováci ožijú The Slovaks will revive
 
To Slovensko naše That Slovakia of ours
Posiaľ tvrdo spalo Had been sleeping by now
Ale blesky hromu But the thunder's lightnings
Vzbudzujú ho k tomu                      Are rousing the land
Aby sa prebralo to wake it up
 
მხოლოდ პირველ ორ სტროფს აქვს ოფიციალური ჰიმნის სტატუსი.

ტექსტი სლოვაკურად თარგმანი ინგლისურად
Už Slovensko vstáva Slovakia is already rising
Putá si strháva Tearing off Her shackles
Hej, rodina milá Hey, dear family
Hodina odbila The hour has struck
Žije matka Sláva Mother Glory is alive
 
Ešte jedle rastú Fir are still growing
Na krivánskej strane On the slopes of Kriváň
Kto jak Slovák cíti Who feels to be a Slovak
Nech sa šable chytí Let him take a sabre
A medzi nás stane And stand among us
 


რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება