სკივრიტანსაცმლისთვის განკუთვნილი სახურავიანი დიდი ყუთი. საქართველოს ზოგიერთ კუთხეში სამზითვო ნივთი იყო. ტერმინი „სკივრი“ ძველ წერილობით ძეგლებში არ იხსენიება. სკივრის იდენტური ფუნქციის, დგამს წყაროებში კიდობანი ჰქვია.

ლიტერატურარედაქტირება