სეგრეგაციარასობრივი ჯგუფების იძულებითი გამოყოფა, რომელთანაც დაკავშირებულია ამა თუ იმ ეროვნების ჯგუფის დისკრიმინაცია მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად შეიძლება აღიარებული იყოს რასათა თანასწორუფლობიანობის პრინციპი. განასხვავებენ ინსტიტუციონალურ სეგრეგაციას, რომელიც ცხოვრების ყველა სფეროში გვხვდება (სკოლებში, უნივერსიტეტებში, საავადმყოფოებში) და ტერიტორიულ სეგრეგაციას, როდესაც რასობრივი ჯგუფები ლოკალიზებული არიან მათთვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე.

ლიტერატურარედაქტირება