საცეციუხერხემლო ცხოველების (ნაწლავღრუიანები, მოლუსკები, რგოლოვანი ჭიები, მხარფეხიანები და სხვა) სხეულის მოძრავი გამონაზარდი. საცეცები ჩვეულებრივ მოთავსებულია სხეულის წინა ბოლოზე და ასრულებს საკვების მიტაცების, ზოგჯერ კი სუნთქვისა და შეხების ფუნქციას.

დროზერას ფოთლები და საცეცეები მოძრაობის დროს

ლიტერატურარედაქტირება