საქართველოს ბუნება (ჟურნალი)

საქართველოს ბუნებასაქართველოს სსრ სატყეო მეურნეობის სამინისტროსა და საქართველოს სსრ ბუნების დაცვის სახელმწიფო კომიტეტის ყოველთვიური სამეცნიერო-საწარმოო-პოპულარული ილუსტრირებული ჟურნალი. გამოდიოდა თბილისში 1959 წლიდან. იბეჭდებოდა სამეცნიერო-პოპულარული ხასიათის წერილები ბუნების დაცვის საკიტხებზე, მხატვრული ნაწარმოებები (მოთხრობები, ლექსები, ჩანახატები და სხვა), ბუნების დამცველთა შრომისამსახველი სტატიები, მასალები ბუნების ძეგლებზე, რეცენზიები და სხვა. ტირაჟი 36 ათ. (1980)

ლიტერატურა რედაქტირება