საფრანგეთის იმპერია

მრავალმნიშვნელოვანი

საფრანგეთის იმპერია (ფრანგ. Empire français) შეიძლება აღნიშნავდეს: