სასწორი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სიტყვას სასწორი რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: