საპარლამენტო სისტემა

საპარლამენტო სისტემა — საპარლამენტოა სისტემა, სადაც მთვრობა ანსამბლეისა თუ პარლამენტის მეთვალყურეობითა და მეშვეობით მოქმედებს. მისი წევრებიც, საკანონმდებლო ორგანოს რიგებიდნ ირჩევიან და ამ ორგანოს წინაშე არიან ანგარიშვალდებული. საპრეზიდენტო სისტემა საკანონმდებლო და აღმასრულებელ შტოთა შორის ძალაუფლების განაწილებას ემყარება. შედეგად მყარდება ურთიერთობა, რომელსაც ამ შტოთა დამოუკიდებლობისა და ურთიერთდამკიდებულების კომბინირებული ხასიათი გამოარჩევს.

განსხვავებული საპარლამენტო სისტემების რუკა
  კონსტიტუციური მონარქია, საპარლამენტო ხელისუფლებით.
  საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც ქვეყნის ხელმძღვანელი ემორჩილება პარლამენტს.
  საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც პრეზიდენტს პარლამენტი ირჩევს.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება