სამმაგი ბმა — კოვალენტური ბმის კერძო შემთხვევა; ხორციელდება სამი ელექტრონული წყვილით ორ ატომს შორის. სამმაგი ბმა შეიცავს ერთ სიგმა– და ორ პი–ბმას. ქიმიური ნაერთების სტრუქტურულ ფორმულაში სამმაგი ბმა აღინიშნება სამი პარალელური საავლენტო ხაზით(≡). მაგ, N≡N, C≡C(იხ. სურათი 1), C≡N.

სურათი 1; C≡C

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება

ლიტერატურარედაქტირება