სამარა

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი სამარა შეიძლება აღნიშნავდეს: