საინფორმაციო ტექნოლოგია

(გადამისამართდა გვერდიდან საინფორმაციო ტექნოლოგიები)

ინფორმაციული ტექნოლოგიატექნოლოგია, რომელიც საჭიროა ინფორმაციის დამუშავებისათვის. კერძოდ, ის იყენებს კომპიუტერულ ტექნიკას, კომპიუტერულ პროგრამებს ინფორმაციის დაგროვების, შენახვის, გარდაქმნისა და გადაცემისათვის.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გავრცელება 2005 წლისთვის

ინფორმაციული ტექნოლოგიის შემადგენელი ნაწილებია:

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Adelman, C. (2000). A Parallel Post-secondary Universe: The Certification System in Information Technology. Washington, D.C.: U.S. Department of Education.
  • Allen, T., and M.S. Morton, eds. 1994. Information Technology and the Corporation of the 1990s. New York: Oxford University Press.
  • Shelly, Gary, Cashman, Thomas, Vermaat, Misty, and Walker, Tim. (1999). Discovering Computers 2000: Concepts for a Connected World. Cambridge, Massachusetts: Course Technology.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება