საზღვარი

მრავალმნიშვნელოვანი

საზღვარი — ფაქტობრივი ან წარმოსახვითი ხაზი.