საზოგადო მოღვაწე — პირი, რომელიც დაკავებულია საზოგადოებრივი საქმიანობით. ნებაყოფლობით ემსახურება საზოგადოების პოლიტიკურ და კულტურულ მოთხოვნილებებს. საზოგადო მოღვაწე ცნობილი პირია, რომელზედაც ხშირად წერენ ჟურნალ-გაზეთებში, ხშირად ჩნდება ტელევიზიასა და რადიოში და ა.შ. მჭიდროდ არის დაკავშირებული საზოგადოებაში არსებულ საჯარო ინტერესებთან.[1]

  1. Ferrari, Anne (2016-08-10). "Using Celebrities in Abnormal Psychology as Teaching Tools to Decrease Stigma and Increase Help Seeking". Teaching of Psychology. 43 (4): 329–333.


  ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.