საერისთავო — საისტორიო-სამეცნიერო ლიტერატურაში ამ ტერმინით აღნიშნავენ ძველი საქართველოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციულ ერთეულს, რომელსაც განაგებდა ერისთავი.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება