საერთაშორისო ხელშეკრულება

საერთაშორისო ხელშეკრულება — როგორც წესი ნიშნავს ხელშეკრულებას სახელმწიფოებს შორის. ასეთი ხელშეკრულებებით მხარეები (ან ხელშემკვრელი მხარეები _ ანუ ქვეყნები, რომლებმაც ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს) იღებენ გარკვეულ ვალდებულებებს ერთმანეთის წინაშე. ხელშეკრულებების დადების, გაუქმების, მოქმედების საკითხები საერთაშორისო სამართლით რეგულირდება.

საერთაშორისო ხელშეკრულებების სია

რედაქტირება

საერთაშორისო ხელშეკრულებების მაგალითებია:

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Korean Mission to the Conference on the Limitation of Armament, Washington, D.C., 1921–1922. (1922). Korea's Appeal to the Conference on Limitation of Armament. Washington: U.S. Government Printing Office. OCLC 12923609

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება