სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ საბაჟო (მრავალმნიშვნელოვანი).

საბაჟო — სახელმწიფო დაწესებულება, რომელიც აკონტროლებს სახელმწიფოს საზღვარზე ტვირთის, მათ შორის ბარგისა და საფოსტო გზავნილების გადაზიდვას, უზრუნველყოფს ბაჟისა და სხვა მოსაკრებლების ამოღებას. საბაჟო ამოწმებს ქვეყნის კანონების შესრულებას, აღრიცხავს საიმპორტო და საექსპორტო საქონელს, იბრძვის კონტრაბანდის წინააღმდეგ. მრავალ ქვეყანაში საბაჟო ექვემდებარება ფინანსთა სამინისტროს.

ლიტერატურა

რედაქტირება