ტერმინს „რუსთავი“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ რუსთავი (მრავალმნიშვნელოვანი).

სასტუმრო რუსთავი — სასტუმრო ქალაქ რუსთავში, ხალხთა მეგობრობის გამზირზე. მე-20 საუკუნეში სასტუმროში აფხაზეთიდან დევნილები შესახლდნენ და მან ფუნქციური მნიშვნელობა დაკარგა. დღეს სასტუმრო რუსთავის შენობაში განთავსებულია ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანია.