ისტორიაში რუსეთსა და ლიტვას შორის რამდენიმე ომი მოხდა: