როუტერი ან მარშრუტიზატორი — ქსელური მოწყობილობა, რომლის ფუნქციაა განსხვავებული ქსელების ერთმანეთთან დაკავშირება (განსხვავებულ ქსელებში იგულისხმება ქსელები, რომლებსაც გააჩნიათ სხვადასხვა ქსელის მისამართები).

SOHO-Router: Linksys WRT54G

მარშრუტიზატორის კიდევ ერთი მთავარი ფუნქცია არის განსაზღვროს მარშრუტი სხვადასხვა ქსელებს შორის ინფორმაციის გადაცემისას და უზრუნველყოს გადაცემის სანდოობა (შესაბამისი პროტოკოლების სტეკის საშუალებით).

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება