ქსელური პროტოკოლი — დასაკავშირებელი პროტოკოლი რომელიც გამოიყენება ინფორმატიკულ ქსელში.

ფენებირედაქტირება

TCP/IP მოდელში, პროტიკოლები არიან დაყოფილნი სხვადასხვა ჯგუფად, იერარქიის მიხედვით. სხვა მოდელებმა, როგორც IBM-ის SNA-მ ან OSI-იმ ნაკლებ პოპულარობას მიაღწიეს.

ყველაზე თანამედროვე პროტოკოლები სტანდარტირებულია IETF-ის მიერ, თუ საქმე ინტერნეტს ეხება, და IEEE-ეს ან ISO-ს მიერ სხვა ტიპის საკავშირო პროტოკოლების შემთხვევაში. ITU-ეს დარგია პროტოკოლები და კომუნიკაციის ფორმატები.

რაც შეეხება P2P-ს, მისი ქსელური კავშირის ალგორითმია მისი პროტოკოლი.

პროტოკოლების ჯგუფებირედაქტირება

ზოგიერთი ჯგუფი :

ინდივიდუალური პროტოკოლებირედაქტირება

პირველი ფენის პროტოკოლებირედაქტირება

მეორე ფენის პროტოკოლებირედაქტირება

მეორე და მესამე ფენის პროტოკოლებირედაქტირება

მესამე ფენის პროტოკოლებირედაქტირება


მესამე და მეოთხე ფენის პროტოკოლებირედაქტირება

მეოთხე ფენის პროტოკოლებირედაქტირება

მეხუთე ფენის და შემდეგი პროტოკოლებირედაქტირება

  • მეშვიდე ფენა : X.500 , X.400