ქსელური პროტოკოლი

ქსელური პროტოკოლი — დასაკავშირებელი პროტოკოლი რომელიც გამოიყენება ინფორმატიკულ ქსელში.

ფენებირედაქტირება

TCP/IP მოდელში, პროტიკოლები არიან დაყოფილნი სხვადასხვა ჯგუფად, იერარქიის მიხედვით. სხვა მოდელებმა, როგორც IBM-ის SNA-მ ან OSI-იმ ნაკლებ პოპულარობას მიაღწიეს.

ყველაზე თანამედროვე პროტოკოლები სტანდარტიზირებულია ინტერნეტის საინჟინრო საბჭოს (IETF) მიერ, თუ საქმე ინტერნეტს ეხება, და ელექტროტექნიკისა და ელექტონიკის საინჟინრო ინსტიტუტის (IEEE)(ინგლისური)ქართ. ან ISO-ს მიერ სხვა ტიპის საკავშირო პროტოკოლების შემთხვევაში. ტელეკომუნიკაციის სტანდარტიზაციის სექტორი (ITU-T)(ინგლისური)ქართ. ამუშავებს საერთო გამოყენების სატელეფონო ქსელის პროტოკოლებს და ტელეკომუნიკაციის ფორმატებს.

რაც შეეხება P2P-ს, მისი ქსელური კავშირის ალგორითმია მისი პროტოკოლი.

პროტოკოლების ჯგუფებირედაქტირება

ზოგიერთი ჯგუფი:

ინდივიდუალური პროტოკოლებირედაქტირება

პირველი ფენის პროტოკოლებირედაქტირება

მეორე ფენის პროტოკოლებირედაქტირება

მეორე და მესამე ფენის პროტოკოლებირედაქტირება

მესამე ფენის პროტოკოლებირედაქტირება


მესამე და მეოთხე ფენის პროტოკოლებირედაქტირება

მეოთხე ფენის პროტოკოლებირედაქტირება

მეხუთე ფენის და შემდეგი პროტოკოლებირედაქტირება

  • მეშვიდე ფენა : X.500 , X.400