ქსელური პროტოკოლი

ქსელური პროტოკოლი — დასაკავშირებელი პროტოკოლი რომელიც გამოიყენება ინფორმატიკულ ქსელში.

ფენები რედაქტირება

TCP/IP მოდელში, პროტიკოლები არიან დაყოფილნი სხვადასხვა ჯგუფად, იერარქიის მიხედვით. სხვა მოდელებმა, როგორც IBM-ის SNA-მ ან OSI-იმ ნაკლებ პოპულარობას მიაღწიეს.

ყველაზე თანამედროვე პროტოკოლები სტანდარტიზირებულია ინტერნეტის საინჟინრო საბჭოს (IETF) მიერ, თუ საქმე ინტერნეტს ეხება, და ელექტროტექნიკისა და ელექტონიკის საინჟინრო ინსტიტუტის (IEEE)(ინგლისური)ქართ. ან ISO-ს მიერ სხვა ტიპის საკავშირო პროტოკოლების შემთხვევაში. ტელეკომუნიკაციის სტანდარტიზაციის სექტორი (ITU-T)(ინგლისური)ქართ. ამუშავებს საერთო გამოყენების სატელეფონო ქსელის პროტოკოლებს და ტელეკომუნიკაციის ფორმატებს.

რაც შეეხება P2P-ს, მისი ქსელური კავშირის ალგორითმია მისი პროტოკოლი.

პროტოკოლების ჯგუფები რედაქტირება

ზოგიერთი ჯგუფი:

ინდივიდუალური პროტოკოლები რედაქტირება

პირველი ფენის პროტოკოლები რედაქტირება

მეორე ფენის პროტოკოლები რედაქტირება

მეორე და მესამე ფენის პროტოკოლები რედაქტირება

მესამე ფენის პროტოკოლები რედაქტირება


მესამე და მეოთხე ფენის პროტოკოლები რედაქტირება

მეოთხე ფენის პროტოკოლები რედაქტირება

მეხუთე ფენის და შემდეგი პროტოკოლები რედაქტირება

  • მეშვიდე ფენა : X.500 , X.400