რომანისტიკა შეიძლება აღნიშნავდეს მეცნიერების დარგს, რომელიც რომანულ სამყაროსთან, რომანული სამყაროს რომელიმე ქვეყნის მეცნიერულ შესწავლასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. რომანისტიკას ცალკეულ მეცნიერებათა ერთობლიობასაც უწოდებენ, მაგრამ ის ძირითადად მაინც ორ ნაწილად დაიყოფა:

  1. ფილოლოგიაში — რომანისტიკა, როგორც მეცნიერება რომელიმე რომანული ენისა და ლიტერატურის შესახებ.
  2. სამართალში — რომანისტიკა, როგორც მეცნიერება რომის სამართლის შესახებ