ტერმინს „რიცხვი“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ რიცხვი (მრავალმნიშვნელოვანი).
ნატურალური რიცხვები მთელი რიცხვები რაციონალური რიცხვები ნამდვილი რიცხვები კომპლექსური რიცხვები


wikistub ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.