რესპუბლიკელი

მრავალმნიშვნელოვანი

რესპუბლიკელი ეწოდება რესპუბლიკური წყობილების მომხრეს ან სხვადასხვა ქვეყნების რესპუბლიკური პარტიის წევრს.


სხვარედაქტირება