რელიეფი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

რელიეფი შეიძლება აღნიშნავდეს :

  • რელიეფი — ხმელეთის ზედაპირის უსწორმასწოროება
  • რელიეფი — სკულპტურული გამოსახულება სიბრტყეზე