რეგენტი (ლათ. regens, — მმართველი) — მონარქიულ სახელმწიფოებში სახელმწიფოს მეთაურის უფლებამოსილებათა დროებით შემსრულებელი პირი ან კოლეგა (სარეგენტო საბჭო) მონარქის მცირეწლოვანების, არაქმედუნარიანობისა და სხვა შემთხვევაში. რეგენტობის დაწესებისა და მისი განხორციელების პირობები მოწესრიგებულია კონსტიტუციური ნორმებით ან განსაკუთრებული კანონით.

ლიტერატურა

რედაქტირება