პუბლიკაცია (ლათ. publio — გასაჯაროება; სახალხოდ გამოცხადება) — 1. ცალკეული ნაწარმოების, ნაშრომის გამოქვეყნება, დაბეჭდვა. 2.რომელიმე გამოცემაში გამოქვეყნებული ტექსტი. 3. ბეჭდვითი სიტყვის, რადიოს ან ტელევიზიის საშუალებით რისამე შეტყობინება-გავრცელება.

ვერიფიკაციის პრობლემა რედაქტირება

ინფორმაციის პუბლიკაციას შემოწმება ესაჭიროება, ამიტომაც ინფორმაციის ოფიციალური წყაროები რეგისტრაციის პროცედურას გადიან:

ინფორმაციის წყაროები ვერიფიკაციის სხვადასხვა ხერხს იყენებენ:

  • რეცენზირება.
  • მონაცემთა წყაროს ტირაჟის მინიმალური ფარგლები (რეპუბლიკაციისას).
  • რეკომენდატორთა ან გამომცემელთა წრის შემოფარგვლა.

პუბლიკაციის თანამედროვე ხერხები, რომლებიც ინფორმაციის ღია წყაროს იყენებენ, ნდობის შედარებით მაღალ ხარისხს აღწევენ.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება