საქონელი

(გადამისამართდა გვერდიდან პროდუქცია)

საქონელი — საწარმოო და პირადი მოხმარების საგნები და მომსახურება, რომლებიც განკუთვნილია ამა თუ იმ სახის მოთხოვნილებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის და ბაზარს მოეწოდება, როგორც ყურადღების მიპყრობის, შეძენის, სარგებლობის მიღების ან მოხმარებისათვის. მას გააჩნია როგორც ხელშესახები, ისე არახელშესახები მახასიათებლები. აქედან გამომდინარე, ის შეიძლება იყოს ნივთი, მომსახურება, იდეა, სამუშაო ძალა, ადგილი, საწარმოო, ორგანიზაცია და სხვა.

საქონელს აქვს თავისი სასაქონლო ერთეული.

საქონლის არსის სრულყოფილად გაგებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მის სწორ კლასიფიკაციას.

გამოყენების დროის ხანგრძლივობის მიხედვით საქონელი შეიძლება დავყოთ: ხანმოკლე სარგებლობის საქონელი, ხანგრძლივი სარგებლობის საქონელი, მომსახურება.

მომსახურების ხასიათის გათვალისწინებით საქონელი შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად: ფართო მოხმარებლის საქონლად და საწარმოო დანიშნულების საქონლად.

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება

Indice de precios de mercancías para los últimos 25 años, de acuerdo al FMI


  ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.