პოპ-როკი

მუსიკალური ჟანრი

პოპ-როკი — როკ-მუსიკის ჟანრი, რომელიც წარმოიშვა 1960-იან წლებში. მთავარი გავლენა მის წარმოშობაზე იქონია პოპ და როკ მუსიკის შერევამ.

ჟანრს ყველა თავისებურად ახასიათებს. ბევრი თვლის, რომ ეს არის უბრალოდ როკ-მუსიკის ნაზი ფორმა. პოპ-როკად ითვლება ბევრი მუსიკოსის შემოქმედება, ელტონ ჯონიდან - ჯგუფ Maroon 5-ამდე.

ლიტერატურა რედაქტირება

 • Birrer, F.A.J. "Definitions and research orientation: do we need a definition for popular music?" in D. Horn (ed). Popular Music Perspectives, 1985. Gothenburg. pg 99-105.
 • Chambers, I. Urban Rhythms, Pop Music and Popular Culture. 1985:OUP.
 • Fiske, J.Understanding Popular Culture, - 1989 - Routledge
 • Frith, S. The Sociology of Rock - 1978 - Constable
 • Frith, S. Sound Effects: Youth, Leisure and the Politics of Rock'n'Roll - 1983 - Constable
 • Hamm, C. Yesterdays: Popular Song in America - 1979 - New York
 • Harker, D. One For the Money: Politics and Popular Song - 1980 - Hutchinson
 • Harron, M. "Pop as Commodity," cited in S Frith - Facing The Music: Essays on Pop, Rock and Culture 1988, Mandarin. pg 173-220
 • Hill, D. Designer Boys and Material Girls: Manufacturing the '80s Pop Dream. 1986 - Blandford Press
 • Middleton, R. Studying Popular Music. - 1990 - OUP
 • Moore, A.F. Rock: The Primary Text, - 1993 - OUP
 • Shuker, R. Understanding Popular Music - 1994 - Routledge AB

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება