პეროქსიდი — ჟანგბადშემცველ ნაერთთა განსაკუთრებული ჯგუფია. ოქსიდებისაგან განსხვავებით, პეროქსიდში ჟანგბად–ატომები ერთმანეთსაც უკავშირდება და წარმოქმნის პეროქსიდ ჯგუფს. მაგალითად, წყალბადის პეროქსიდის მოლეკულური ფორმულაა H2O2, სტრუქტურული ფორმულა კი H - O - O - H. ნატრიუმის პეროქსიდის მოლეკულური ფორმულაა Na2O2, სტრუქტურული ფორმულა კი Na - O - O -Na და ა. შ.

პეროქსიდების ტიპები: პეროქსიდ იონი, ორგანული პეროქსიდი, ორგანული ჰიდროპეროქციდი, პეროქსიდის მჟავა.

ფიზიკური თვისებები რედაქტირება

წყალბადის პეროქსიდი უფერო, წყალში კარგად ხსნადი სითხეა. აფთიაქებში წყალბადის ზეჟანგის სახელწოდებით იყიდება მისი 3%-იანი ხსნარი. წყალბადის პეროქსიდის 30%-იან წყალხსნარს პერჰიდროლი ეწოდება.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება