პენტაკონტაგონი გეომეტრიაში არის 50-გვერდიანი პოლიგონი. წესიერი პენტაკონტაგონის ყოველი კუთხის ზომა 172.8 გრადუსია, ხოლო ფართობი, სიგრძით "a" მოცემულია ფორმულით:

წესიერი პენტაკონტაგონი მონიშნული კუთხეებით.