პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი შეიძლება ჰქონდეს ერთ-ერთი შემდეგი მნიშვნელობათაგანი: