პარალელეპიპედი არის პრიზმა, რომლის ფუძე პარალელოგრამია. თუ პარალელეპიპედის ფუძე მართკუთხედია, მაშინ მას მართკუთხა პარალელეპიპედი ეწოდება. მართკუთხა პარალელეპიპედი ტოლი წიბოებით არის კუბი.

პარალელეპიპედი

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება