პაპუაშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი პაპუაშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: