პალეო... (ბერძნ. palaios — ძველი) — რთული სიტყვის შემადგენელი ნაწილი; აღნიშნავს ძველს, უძველესს, ძველ დროსთან დაკავშირებულს. მაგ. პალეოზოოლოგია, პალეობოტანიკა, პალეოგეოგრაფია და სხვა.

ლიტერატურა რედაქტირება