ოჩხამური (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ოჩხამური შეიძლება აღნიშნავდეს: