ოჩანის ციხე — თავდაცვითი ნაგებობა თიანეთის მუნიციპალიტეტში. მდებარეობს ივრის ხეობის ზემო წელზე, მდ. ივრის პირას.[1]

ადგილმდებარეობა

რედაქტირება
 
„კვალად ამ თიანეთის წყლის შესართავს ზეით, იორზევე, არს მთაში ციხე ოჩანისა, მაგარი და შეუვალი და შენი არს ორთა მდინარეთა შორის[2].“

1513 წელს ამ ოჩანის ციხეში დამალა გარსევან ჩოლოყაშვილმა ყრმა ლევანი, რომელიც შემდეგ გამეფდა კახეთში.

  1. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=25&t=1236
  2. ვახუშტი ბატონიშვილი, „საქართველოს გეოგრაფია“, 1885 წ. გვ. 138