ოქტავა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სიტყვა ოქტავა შეიძლება აღნიშნავდეს: