ორღულისაჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების ზედა ორღულისა და ქვედა ორღულის ძველი სახელწოდება.

ლიტერატურა რედაქტირება