ონტოლოგია (ბერძ. ontos – ყოფიერებას, ხოლო logos – მოძღვრებას ნიშნავს) — ფილოსოფიური მოძღვრება ყოფიერების ანუ არსებობის, არსის, სტრუქტურისა და კანონზომიერების შესახებ. არის მეტაფიზიკის განშტოება. ონტოლოგიური პრობლემები ეხება ყოფიერებას, მის სახეებსა და თავისებურებებს.[1]

პარმენიდე იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც რეალობის ფუნდამენტური მახასიათებლების ონტოლოგიური აღწერა გააკეთა.