ონტოგენეზი (ბერძ. on, ontos „არსებული“, genesis „წარმოშობა“) — ამა თუ იმ ორგანიზმის ინდივიდუალური განვითარება განაყოფიერებული კვერცხიდან აღნიშნული ინდივიდის სიცოცხლის ბოლომდე. ტერმინი შემოიღო გერმანელმა ბიოლოგმა ერნსტ ჰეკელმა 1866 წელს.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • გ. გოგიჩაძე, გ. კანდელაკი, თ. გოგიჩაძე, „ბიოლოგიური და სამედიცინო ტერმინები და ცნებები“, თბ., 2011