ომი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ომი შეიძლება ნიშნავდეს:

  • ომი — სახელმწიფოებს შორის არსებული კონფრონტაციის გადაწყვეტა სამხედრო ძალადობის გზით.
  • ომი (ფიზიკა) — წინაღობის ერთეული.
  • ომი - მდინარე რუსეთში